PIBWL prezentuje:

Uzbrojenie polskich pojazdów pancernych 1918-39

English [ Strona główna / Polska broń pancerna ] [ Pociągi pancerne ] [ Oddziały pancerne ] [ Steel Panthers ] [ Linki ]
  © Michał Derela, 2002 Aktualizacja: 18. 05. 2003


Część I
 
Część II (osobna strona)
 
Karabiny maszynowe Działka czołgowe
- 7,92mm wz. 08 (Maxim)
- 8mm wz. 14 (Hotchkiss)
- 7,92mm wz. 25 (Hotchkiss)
- 7,92mm wz. 30

- inne karabiny maszynowe
- dane karabinów maszynowych
- amunicja 7,92x57mm
- 20mm wz. 38 FK-A
- 37mm wz. 18 (SA-18) Puteaux
- 37mm wz. 36, wz. 37 Bofors
- 47mm Vickers QF
- 47mm wz. 25 Pocisk
Artyleria pociągów pancernych


Karabiny maszynowe

Dane znajdują się poniżej


7,92 mm wz. 08 (Maxim MG-08)

Niemiecki model karabinu maszynowego popularnego systemu Maxima, był podstawowym niemieckim ciężkim karabinem maszynowym okresu I wojny światowej i zarazem najbardziej rozpowszechnionym wzorem km-u systemu Maxima na świecie. Przede wszystkim używany był jako ciężki karabin maszynowy na ciężkiej, czteronożnej podstawie saneczkowej. W Wojsku Polskim ckm-ów wzór 08 używano od 1918 roku, także na podstawach przeciwlotniczych oraz na taczankach. Posiadano ich co najmniej 5964 sztuki (w 1936). W latach trzydziestych wycofano je z uzbrojenia czynnych dywizji piechoty, od 1938 wycofywano je też z kawalerii. We wrześniu 1939 znajdowały się głównie na uzbrojeniu części dywizji rezerwowych, kompanii km-ów plot, oddziałów kawalerii i Obrony Narodowej.

W broni pancernej już od 1918 roku karabiny maszynowe wz.08 stanowiły uzbrojenie niektórych polskich pociągów pancernych, zwłaszcza improwizowanych pociągów z III Powstania Śląskiego. Od początku lat 30-stych stały się standardowym uzbrojeniem 10 pozostawionych w służbie pociągów pancernych. Km-y te montowane były w charakterystycznych cylindrycznych jarzmach obrotowych w ścianach wszystkich wagonów pancernych. Mocowane były także pojedynczo w wieżyczkach przeciwlotniczych wagonów artyleryjskich, z kątem podniesienia do 90°. W kilku wagonach artyleryjskich karabiny te mocowane były także w końcowych kazamatach lub w wieżach artyleryjskich. Posiadały one zwykłe przyrządy celownicze (lub przeciwlotnicze) i dodatkowe metalowe kolby naramienne w celu ułatwienia naprowadzanai. Warto dodać, że karabiny tego typu stanowiły również uzbrojenie niemieckich czołgów A7V z I w.św.

Karabin maszynowy wz.08 Maxim działał na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Zamek ryglowany przez mechanizm kolankowo-dźwigniowy. Lufa chłodzona wodą (pojemność chłodnicy - 4 l) miała gwint czterobruzdowy prawoskrętny. U wylotu lufy był wzmaczniacz odrzutu. Km Maxim miał bardzo skomplikowaną budowę i dużą ilość części (236), stwarzającą możliwości licznych zacięć, przez co jego obsługa była skomplikowana. Przy dobrze wyszkolonej i starannej obsłudze km wz.08 odznaczał się jednakże pewnością działania, dobrą celnością i stosunkowo dużą szybkostrzelnością praktyczną (- dane).


Karabin maszynowy wz.08 w jarzmie cylindrycznym stosowanym w polskich pociągach pancernych - i zamontowany w (wysuniętych) drzwiach wagonu artyleryjskiego pociągu "Śmiały" lub "Piłsudczyk". [źródło 3]8 mm wz. 14 (Hotchkiss Mle 1914)

Podstawowy francuski ciężki karabin maszynowy okresu obu wojen światowych, stanowił także standardowe uzbrojenie francuskich wozów bojowych z pierwszej wojny światowej. Na uzbrojenie Wojska Polskiego km-y Hotchkiss wprowadzono w 1919 roku - maksymalnie posiadano ich około 2620 sztuk (1936), używanych głównie jako ciężkie karabiny maszynowe na podstawie trójnożnej. Z uzbrojenia oddziałów liniowych wycofano je do 1936 roku. W 1939 roku używano ich niewielkie ilości, głównie w niektórych batalionach Obrony Narodowej.

W polskiej broni pancernej karabiny maszynowe wz. 14 używane były początkowo w pojazdach pochodzenia francuskiego: czołgach Renault FT-17 i samochodach pancernych Peugeot. Pod koniec lat dwudziestych zostały zastąpione przez km-y wz. 25 (poniżej).

Karabin maszynowy wz. 14 Hotchkiss działał na zasadzie wykorzystania energii gazów prochowych odprowadzanych przez boczny otwór w lufie. Zamek ryglowany niesymetrycznie przy pomocy klina wahliwego, uruchamianego energią gazów prochowych. Lufa nieruchoma, o dużej masie, chłodzona powietrzem, w tylnej części miała użebrowanie w celu polepszenia chłodzenia. Gwint czterobruzdowy lewoskrętny. Mechanizm spustowy przystosowany tylko do ognia ciągłego. Km Hotchkiss odznaczał się prostą budową (tylko 78 części) i dobrym działaniem mechanizmów, a szybkostrzelnością praktyczną nie ustępował broniom chłodzonym wodą. Początkowo, w okresie I.w. karabin zasilany był z "tacki" - płaskiej taśmy na 24 lub 30 nabojów, następnie zaczęto stosować taśmę stalową na około 249 - 251 nabojów. W polskich pojazdach pancernych stosowano także połówki taśm (około 128-nabojowe). (- dane).


7,92mm wz. 25 (Hotchkiss)

Eksportowa wersja karabinu maszynowego Hotchkiss wz.14, dostosowana do amunicji 7,92 x 57mm Mauser. Wojsko Polskie zakupiło ich we Francji co najmniej 1249 sztuk tej broni, używanych od 1926 roku. Nie była to jednak broń udana, gdyż z uwagi na zastosowanie silniejszego naboju o większej prędkości pocisku, lufa szybko się nagrzewała, co powodowało nadmierne zużycie jej przewodu i pogorszenie celności oraz obniżało szybkostrzelność praktyczną. Km wz.25 wykazywał skłonność do zacięć, częściej zdarzały się w nim także uszkodzenia niektórych elementów, szczególnie iglic. Z uwagi na to nie zakupiono ich większej liczby, a jako ckm na podstawie trójnożnej używane były tylko do 1934 roku. Konstrukcja - jak km wz.14 (powyżej).

Szersze zastosowanie karabiny maszynowe wz. 25 znalazły jednak w polskiej broni pancernej. Pomimo wad, stanowiły podstawowe uzbrojenie polskich pojazdów pancernych aż do 1939 roku. Zastąpiły one km-y Hotchkiss wz. 14 w czołgach Renault FT-17 i samochodach pancernych Peugeot. W dalszej kolejności, w km-y wz. 25 uzbrojono około 60 z samochodów pancernych wz.28, przebudowanych następnie na samochody pancerne wz.34, oraz 10 samochodów pancernych wz.29. Następnie w karabiny te uzbrojono co najmniej 570 lekkich czołgów rozpoznawczych (tankietek) TK i TKS. W okresie 1932-37 km-y wz. 25 stanowiły również uzbrojenie dwuwieżowych czołgów Vickers E. W czołgach FT-17 i samochodach wz.28 karabiny te montowane były w prostokątnych jarzmach kardanowych. W samochodach wz. 34, wz. 29 i czołgach TKS i Vickers karabiny były zamontowane w uniwersalnych jarzmach kulistych wz. 34 oraz wz. 35 konstrukcji inż. J. Napiórkowskiego, z celownikiem lunetkowym. (- dane).


Czołgowy karabin maszynowy wz.25 z lunetką celowniczą, w jarzmie uniwersalnym.


7,92 mm wz. 30

Ciekawe zdjęcie ckm wz.30 na stanowisku na Powiślu podczas Powstania Warszawskiego [zdjęcie: Tadeusz Bukowski, w: "Z kamerą w powstańczej Warszawie - 1944", ZPAF, Warszawa 1994] (kliknij, żeby powiększyć)

Karabin maszynowy wz. 30 był zmodyfikowaną w Polsce i przystosowaną do naboju Mausera kopią karabinu maszynowego Colt-Browning M1917A1. Produkowany był w latach 1931-39 w Państwowej Fabryce Karabinów w Warszawie. W wariancie na podstawie trójnożnej stanowił podstawowy ciężki karabin maszynowy Wojska Polskiego. W 1939 roku posiadano ich co najmniej 7861 sztuk.

Km wz. 30 znalazł również zastosowanie w polskiej broni pancernej - około 1937 r. został on zaadaptowany na uzbrojenie dwuwieżowych czołgów lekkich Vickers E i 7TP, stanowiąc ich ostateczne uzbrojenie w 1939 roku, oraz jednowieżowych czołów Vickers E i 7TP jako broń sprzężona z armatą. W czołgach 7TP, km wz.30 zamocowany był w pancernym jarzmie armaty i miał opancerzoną chłodnicę, był ponadto odpalany za pomocą pedału. Również chłodnice km-ów wz.30 w pozostałych pojazdach były lekko opancerzone - w dwuwieżowych czołgach pancerz chłodnicy mógł być zdejmowany. W karabiny te uzbrojono także kilka prototypów tankietki TKS oraz prototypy czołgów: TKW, 4TP (PZInż.140) (sprzężony z działkiem 20mm) i 10TP (sprzężony z armatą 37mm oraz drugi zamocowany w kadłubie).
 Km wz.30 był bardzo dobrą bronią, lecz adaptacja chłodzonego wodą km-u do uzbrojenia wozow bojowych nie była jednak zbyt udana, ze względu na duże wymiary chłodnicy i konieczność jej opancerzenia, co zwiększało ciężar i powodowało trudności z właściwym wyważeniem broni. Ponadto, wadą była spora długość broni we wnętrzu wieży czołgu.

Przekrój km wz.30

Karabin maszynowy wz. 30 działał na zasadzie wykorzystania krótkiego odrzutu lufy. Lufa chłodzona wodą (pojemność chłodnicy - 4 l). Zamek ryglowany ryglem wahliwym. Mechanizm spustowy przystosowany do ognia ciągłego. Konstrukcja broni była nieskomplikowana, z małą ilością części, odznaczająca się sporą niezawodnością działania, małą wrażliwością na zanieczyszczenia i dużą szybkostrzelnością praktyczną (- dane).


Czołgowy karabin maszynowy wz.30 z lunetką celowniczą i opancerzoną chłodnicą, w jarzmie uniwersalnym.

Dalsze zdjęcia km wz.30 w rozdziale o armacie 37mm wz.37.Dane karabinów maszynowych:

Dane różnią się w niektórych publikacjach.

Typowe karabiny maszynowe
modelkal.x dł.
łuski, mm
długość
broni, mm
długość
lufy, mm
masa broni/
/z wodą, kg
masa
lufy, kg
prędkość
wylotowa
szybkostrz.
teoretyczna
zasilanie
(w broni pancernej)
wz. 08 (Maxim) 7,92 x 571200 720 23,0 / 27 1,8 845 m/s 500 strz/min taśma parciana
250
wz. 14 (Hotchkiss) 8 x 50R 1390 800 24,3 10,4 701 m/s 600 strz/min taśma metalowa
128 lub 251
wz. 25 (Hotchkiss) 7,92 x 571289 775 23,8 10,4 800 m/s 480 strz/min taśma metalowa
128 lub 251
wz. 30 7,92 x 571200720 21,0 / 25 - 845 m/s - taśma parciana
330
Inne karabiny maszynowe (opis poniżej):
wz. 08/15 (Maxim) 7,92 x 571410 720 16,8 /ok. 19,8 1,8 845 m/s - taśma parciana
100
wz. 05 (Maxim) 7,62 x 54R1067 721 20,3 /ok. 24 2 800 m/s - taśma parciana
250
wz. 31 (MAC) 7,5 x 541030 600 11,8 - 805 m/s 600 strz/min magazynek bębnowy
150
wz. 30 (Hotchkiss) 13,2 x 961490 1000 32- 800 m/s- magazynek 30

Góra


Inne karabiny maszynowe

Pozostałe typy karabinów maszynowych używane w polskiej broni pancernej:


7,92 mm wz. 08/15 (Maxim MG-08/15)

Niemiecki lekki karabin maszynowy, wersja pochodna ciężkiego karabinu maszynowego Maxim MG-08 (wz.08). Jego konstrukcja była podobna do km wz.08, lecz zamiast tylców wyposażono go w chwyt pistoletowy i kolbę drewnianą, zmniejszono również objętość chłodnicy i komory zamkowej, oraz osadzono na lekkim dwójnogu. W Wojsku Polskim km wz.08/15 używano od 1918 roku, maksymalnie posiadano ich co najmniej 7775 sztuk. We wrześniu 1939 nie były już szeroko używane, znajdowały się głównie na uzbrojeniu artylerii, saperów i niektórych batalionów Obrony Narodowej. Była to broń równie skomplikowana w obsłudze, jak ckm wz.08, znacznie cięższa od ręcznych karabinów maszynowych, lecz o nieco wyższej szybkostrzelności i celności.

Karabinów maszynowych wz. 08/15 używano na małą skalę także w broni pancernej. Stanowiły one uzbrojenie niemieckich nielicznych samochodów pancernych okresu I w.ś., w tym kilka (3-5) km-ów wz. 08/15 stanowiło uzbrojenie ciężkiego samochodu pancernego Ehrhardt M.17, którego jeden egzemplarz został zdobyty przez polskie siły w czasie Powstania Wielkopolskiego i następnie służył w Wojsku Polskim w latach dwudziestych pod nazwą "Pułkownik Grudzielski". Ponadto, w 1920 roku w km-y wz.08/15 uzbrojono część z 16 lub 17 polskich samochodów pancernych Ford FT-B (Tf-c) (część miała km wz.05/S - poniżej). Zapewne też km-y tego typu stanowiły uzbrojenie niektórych improwizowanych samochodów pancernych i pociągów pancernych okresu 1918-21 (- dane).

Przekrój samochodu pancernego Ford FT-B (Tf-c) z km wz.08/15


7,62 mm wz. 05, wz. 10 (Maxim)

Rosyjskie wersje karabinu maszynowego systemu Maxima, podstawowe ckm-y armii rosyjskiej i radzieckiej w okresie obu wojen światowych. Karabin maszynowy wzór 10 (wz. 1910) był ulepszeniem wzoru 1905, o zmniejszonej masie (odróżniał się wizualnie karbowaną chłodnicą). Konstrukcja obu - zbliżona do km-u Maxim wzór 08. Oprócz najbardziej znanych ciężkich karabinów maszynowych na podstawie kołowej Sokołowa, stanowiły one także standardowe uzbrojenie rosyjskich i radzieckich samochodów pancernych i pociągów pancernych. Spore ilości zdobycznych ckm-ów używane były również w latach 20-stych w Wojsku Polskim. W 1928 roku w Polsce dokonano przeróbki ckm wz.10 na amunicję 7,92mm Mauser, do 1937 roku używano co najmniej 1835 takich zmodyfikowanych ckm, oznaczonych wz. 10/28.

Karabiny maszynowe wz.05 i wz.10 używane były w polskiej broni pancernej w licznych zdobycznych radzieckich pociągach pancernych oraz samochodach pancernych (Austin, Garford, Peerles, Fiat, Jeffery-Popławko), najpóźniej do końca lat dwudziestych. Część samochodów pancernych Ford FT-B (Tf-c) była uzbrojona w km wz.05/S (km wz.05 dostosowany przez Niemców w czasie I w.ś. do amunicji 7,92mm Mauser) (- dane).


7,5 mm wz. 31 (Châtellerault Mle 31)

Francuski standardowy czołgowy karabin maszynowy (Mitrailleuse de 7,5 Modele 31), występujący pod nazwami Châtellerault (MAC) lub Reibel. Był on rozwinięciem konstrukcji rkm FM 24/29, działał na zasadzie wykorzystania części gazów prochowych odprowadzanych przez boczny otwór w lufie. Zamek ryglowany przez przekoszenie. Chłodzony powietrzem, zasilany z magazynka bębnowego. Używany był w Wojsku Polskim jedynie w 50 czołgach Renault R-35 i 3 czołgach Hotchkiss H-39, zakupionych we Francji w 1939 roku. W obu tych czołgach km zamontowany w wieży typu APX-R, sprzężony z armatą 37mm wz.18 Puteaux, lufa km-u była osłonięta pancerzem jarzma. W 1940 we Francji polscy czołgiści zetknęli się ponownie z km Mle 31 w czołgach R-35 i R-40, oraz w używanych do szkolenia czołgach FT-17. (- dane).

Czołgowy karabin maszynowy Chatellerault wz.31 - oraz w wieży czołgu R-35 (z lewej strony widoczne jest działko 37mm wz.18 Puteaux i lunetka celownicza).


13,2 mm wz. 30 (Hotchkiss)

Francuski najcięższy (wielkokalibrowy) karabin maszynowy. Niewielką ilość (29 sztuk) zakupiono dla Wojska Polskiego w 1932 do prób jako km czołgowy oraz przeciwlotniczy. W 1939 roku używane były w oddziałach Lądowej Obrony Wybrzeża jako km plot na trójnogu lub podstawie kołowej. W broni pancernej używany był jedynie przejściowo, jako uzbrojenie dwuwieżowych czołgów lekkich Vickers E (w jednej wieży). Jednakże, nkm wz.30 nie został ostatecznie wprowadzony szerzej na uzbrojenie z uwagi na zbyt niską przebijalność pancerza i spory rozrzut (na szerokość - 60cm na odległości 100m). W 1939 roku żadne z polskich pojazdów nie były uzbrojone w ten typ broni.

Konstrukcja - zbliżona do km 8mm Hotchkiss wz.14. Działał na zasadzie wykorzystania energii gazów prochowych odprowadzanych przez boczny otwór w lufie. Zasilany był ze sztywnej taśmy metalowej 15-nabojowej, a w broni pancernej z magazynka pudełkowego na 30 naboi zakładanego od góry. Z tej też przyczyny wieże czołgów Vickers i 7TP miały u góry charakterystyczne wystające osłony magazynków.
Przebijalność pancerza - płyta ze stali nawęglanej 11mm, ustawiona pod kątem 30°, na odległości do 200 metrów (- dane).


Czołgowy najcięższy karabin maszynowy wz.30 z lunetką celowniczą, w jarzmie uniwersalnym.

Góra


Amunicja 7,92 x 57mm (Mauser)

Polska typowa broń strzelecka używała nabojów kalibru 7,92 x 57mm Mauser (57mm - długość łuski). Głównymi wytwórcami amunicji były Zakłady Amunicyjne "Pocisk" SA w Warszawie i Fabryka Amunicji w Skarżysku.

Używano nabojów z następującymi pociskami:

rodzaj pociskuoznaczenie |masa naboju, g |masa pocisku, g |kolor obwódki spłonki |prędkość pocz. z rkm wz.28
(długość lufy 611mm)
zwykłyS24,010,0czarny860 m/s
ciężkiSC26,812,8zielony760 m/s
ppancP25,3?czerwony800 m/s
zapalającyZ23,8?żółty820 m/s
ppanc - zapalającyPS24,8?niebieski820 m/s


Góra

Część IIźródła:
1. Andrzej Konstankiewicz: "Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918-39"; Warszawa 1986
2. Rajmund Szubański, "Polska broń pancerna 1939"; Warszawa 1989
3. Janusz Magnuski, "Pociąg pancerny 'Śmiały' w trzech wojnach"; Pelta; Warszawa 1996[ Strona główna PIBWL ] [ Polska broń pancerna / pociągi pancerne ] [ Oddziały pancerne ] [ Steel Panthers ] [ Linki ]

Możecie pisać z pytaniami lub komentarzami.