Polska broń pancerna
Strona główna / Polska artyleria w 1939 - Polska broń pancerna - Steel Panthers - ostatnie zmiany
  © Michał Derela, 2013-19
English version - Polish artillery
English

Polska artyleria w 1939 roku

Strona ta, rozpoczęta w 2013 roku, stanowi uzupełnienie głównego serwisu o polskiej broni pancernej, prezentując podstawowe informacje i wybór fotografii dotyczące polskiej artylerii w chwili wybuchu II wojny światowej. Jak zwykle, staramy się podkreślić rozbieżności i kwestie wątpliwe w literaturze.

Po I wojnie światowej Wojsko Polskie używało całego wachlarza dział pochodzenia francuskiego, austriackiego, rosyjskiego, niemieckiego, czeskiego i włoskiego, lecz w latach 30. zostały one poddane procesowi standaryzacji i jedynie kilka systemów pozostało w służbie. Aktualnie opisujemy tylko działa, które pozostały w służbie w 1939 roku.Artyleria polowa


[ Strona główna PIBWL ] [ Polska broń pancerna ] [ pociągi pancerne ] [ Oddziały pancerne ] [ Steel Panthers ]

Mile widziane komentarze, poprawki, uzupełnienia - piszcie!