PIBWL prezentuje:

Samochód pancerny wz. 29 Ursus - galeria

English [ Strona główna / Polska broń pancerna / samochody pancerne ] [ Oddziały pancerne ] [ Steel Panthers ] [ Linki ]
  © Michał Derela, 2001 Aktualizacja: 8. 10. 2006 - rozwinięcie

Strona ta stanowi uzupełnienie strony o samochodzie pancernym wzór 29 "Ursus", zawierające dodatkowe informacje i zdjęcia.

Strona przewidziana do aktualizacji do stycznia 2019!
Ursus z km plot

Wczesna fotografia samochodu wz. 29, numer 6753. Samochód ma wczesny typ opon i nie ma kamuflażu. Warto zauważyć, że działko i karabin maszynowy są zamienione miejscami w wieży. Pojazd ma jeszcze przeciwlotniczy km.
[1]


Samochód pancerny wz. 29 Ursus w zmywalnym malowaniu zimowym (ćwiczenia w rejonie Przemyśla - Lwowa, luty 1934).
[AJ]


Samochody wz. 29 w Bydgoszczy

Od 1934 do początku 1936 roku samochody wz. 29 używane były w Kompanii Samochodów Pancernych stacjonującej w Bydgoszczy, na bazie której w 1935 roku utworzono 8. batalion pancerny. Zdjęcie przedstawia pluton samochodów wz. 29 na podwórzu koszar w Bydgoszczy w 1934 roku (na pierwszym planie: motocykl CWS M111, dalej samochody ciężarowe Ursus A). Dwa pierwsze samochody wz. 29 mają numery 6628 i 6755. Trójkątne tarcze z przodu wskazują na drugi pluton. Samochody w kamuflażu "japońskim", stosowanym w latach 1932-36, składającym się z plam w kolorach: jasny żółtopiaskowy, ciemnozielony i ciemnobrązowy, rozdzielonych cienkimi czarnymi liniami. Zdjęcie tych samych samochodów w marszu znajduje się na głównej stronie samochodu wz. 29. [AJ]


Samochody wz. 29 w przejściowym kamuflażu, ok. 1935. Samochód pośrodku ma zamienione miejscami działko i km w wieży. W tle czołgi Vickers E. [AJ]


Ursus z km plot

Samochód pancerny wz. 29 Ursus z przeciwlotniczym karabinem maszynowym, balonowymi oponami i ostatecznym typem kamuflażu - zdjęcie z drugiej połowy lat trzydziestych. Na skutek rosnących prędkości samolotów, przeciwlotnicze km-y nie były skuteczne i rzadko je instalowano, w 1939 roku już ich nie stosowano.
[1,4]
Obok: Ursus zniszczony 3 września 1939 pod Chojnowem przez samochody pancerne pułku SS "Der Führer". [1,4]

Poniżej zdjęcia najprawdopodobniej tego samego pojazdu, po zepchnięciu z drogiObok i poniżej: niezidentyfikowany zniszczony Ursus we wrześniu 1939.

Przynajmniej jeden samochód wz. 29 był zbudowany jako samochód propagandowy lub policyjny, z głośnikiem w wieży (według źródła [5] - być może dwa samochody). Oprócz zdjęć, niewiele jest o nim informacji, poza tym, że miał numer 6814. Nie wiadomo, czy był nowo zbudowany, czy przebudowany z istniejących (być może z żelaznego prototypu). Samochód ten miał wyraźnie większe nadwozie, zwłaszcza w tylnej części, zbudowane najprawdopoodobniej ze stalowych płyt zamiast pancerza. Samochód wyróżniał się także żaluzjami w miejsce klap z przodu i po bokach maski silnika oraz detalami. Według źródła [4], projekt ten przeznaczony był dla Policji, która jednak nie wyraziła nim zainteresowania. Według źródła [5], w końcu 1935 roku samochód ten był używany w 5 Batalionie Pancernym w Krakowie. Kamuflaż sugeruje używanie przez wojsko także w drugiej połowie lat 30. (zdjęcia - [AJ]).Przekrój samochodu pancernego wz. 29 Ursus. Uwaga: pozycja tylnego strzelca jest błędna.
Rysunek: Witold Jeleń, źródło - [4].


Z powrotem do głównej strony wz. 29 "Ursus"

Góra

źródła:
1. Janusz Magnuski, "Samochody pancerne Wojska Polskiego 1918-1939", WiS; Warszawa 1993
2. A. Jońca, R. Szubański, J. Tarczyński, "Wrzesień 1939 - Pojazdy Wojska Polskiego - Barwa i broń"; WKŁ; Warszawa 1990.
3. Rajmund Szubański: "Polska broń pancerna 1939"; Warszawa 1989
4. Witold Jeleń, Rajmund Szubański: "Samochód pancerny wz.29"; TBiU nr 84; Warszawa 1983.
5. Jan Tarczyński, K. Barbarski, A. Jońca, "Pojazdy w Wojsku Polskim - Polish Army Vehicles - 1918-1939"; Ajaks; Pruszków 1995.
AJ - zdjęcia ze zbiorów Adama Jońcy

Wszelkie dodatkowe wiadomości, fotografie lub sprostowania są mile widziane!


[ Strona główna ] [ Polska broń pancerna / samochody pancerne ] [ Oddziały pancerne ] [ Steel Panthers ] [ Linki ]

Mile widziane komentarze, poprawki, uzupełnienia i zdjęcia - piszcie!

Wszystkie zdjęcia i rysunki pozostają własnością ich właścicieli, publikowane są jedynie w celach edukacyjnych.
Prawa do tekstu zastrzeżone.