Polska broń pancerna Strona główna - Polska broń pancerna / pociągi pancerne / nr 11 / galeria   - Artyleria - Steel Panthers - ostatnie zmiany English version
  © Michał Derela, 2020

Polski pociąg pancerny nr 11 („Danuta”) - galeria


Strona zawiera wybór zdjęć polskiego pociągu pancernego nr 11 (dawna „Danuta”), zniszczonego w toku bitwy nad Bzurą 16 września 1939. W tym dniu pociąg powstrzymywał koło Jackowic natarcie oddziałów niemieckiego 31 Pułku Piechoty, którego piechurzy mieli trudności z posuwaniem się naprzód w płaskim, pozbawionym na ogół osłon terenie. Artyleria długo nie była w stanie nakryć skutecznie ogniem manewrującego pociągu. W końcu Niemcy zdołali podciągnąć bliżej działka przeciwpancerne, które najpierw dwoma trafieniami unieruchomiły parowóz, zabijając obsadę, a następne pociski przebiły pancerz wieży armatniej. Ponieważ równocześnie zaczęła się kończyć amunicja, kpt. B. Korobowicz nakazał opuszczenie i zniszczenie pociągu. Według jednej z relacji, wysadzono w powietrze wagony bojowe, aczkolwiek zdjęcia tego raczej nie potwierdzają... Ujawnione dopiero w XXI wieku liczne fotografie wskazują, że był to trzeci pod względem liczby fotografii zniszczony polski pociąg pancerny.

Zdjęcia pochodzą z różnych źródeł, głównie prywatnych kolekcji, wykonywane przez anonimowych niemieckich żołnierzy. Publikujemy je w celach edukacyjnych i naukowych. Jakość wielu zdjęć nie jest najlepsza, lecz razem tworzą wyjątkowy materiał dokumentacyjny, uporządkowany i opatrzony komentarzem przez nas. Niektóre zdjęcia podlegały niewielkiemu retuszowi dla czystości obrazu, nie zakłócajacemu ich treści merytorycznej. Część zdjęć da się powiększyć. Poszukujemy dalszych dobrych zdjęć lub już istniejących w lepszej jakości – posiadacze będą odnotowani.

Pociąg pancerny nr 11
Unikalne zdjęcie spalonego składu pancernego pociągu nr 11 – jedno z nielicznych kolorowych zdjęć z kampanii 1939 roku. Wyraźnie widoczny spalony czołowy wagon pancerny i tender z wieżą dowodzenia. W marszu skład pancerny powinien jechać tendrem naprzód, co zapewniało dowódcy lepszą obserwację przedpola, chociaż oczywiście zależało to od możliwości. W sytuacji bojowej pociąg poruszał się w obu kierunkach, na ogół bez możliwości odwrócenia. Sądząc po cieniach, pociąg był fotografowany (i atakowany) od południa. Podczas ostatniej walki pociąg manewrował na prawym torze, wiodącym z Łowicza do Kutna, nie wiadomo w którym ostatecznie kierunku.
   Pociąg pancerny nr 11 składał się, od prawej do lewej: z platformy bojowej, czołowego dwuwieżowego wagonu artyleryjskiego, lokomotywy pancernej Ti3-12 z wieżą dowodzenia, wagonu szturmowego (z anteną radiostacji rozpiętą na masztach), drugiego wagonu artyleryjskiego i drugiej platformy.
   Poniżej: widok z tej samej strony od tyłu składu. Widoczny jeszcze płonący wagon.
Pociąg pancerny nr 11
Poniżej: słabej jakości zdjęcie ukazujące widok z perspektywy z lewej strony składu, od północy (kliknij dla szerszej sceny)
Pociąg pancerny nr 11

Pociągi 1.dywizjonu: nry 11, 12, 13, 14, 15
Pociąg pancerny nr 11 DanutaZdjęcia pociągu z prawej strony, od przodu.

Nadal płonący pierwszy wagon artyleryjski, a nadto lokomotywa lub wagon szturmowy od dołu. Warto zauważyć szprychowe koła, odróżniające wagony pociągu nr 11 od bliźniaczych wagonów pociągu nr 12, z pełnymi kołami.
Pociąg pancerny nr 11 Danuta Wypalony wagon artyleryjski. Widoczna haubica 100 mm wz. 14/19 w bliższej wieży i armata 75 mm wz. 02/26 w dalszej. Na środku dachu wieżyczka z przeciwlotniczym karabinem maszynowym 7,92 mm wz. 08 (Maxim), drugi karabin maszynowy tego typu jest widoczny w bocznej strzelnicy z jarzmem bębnowym. Wagon tego typu posiadał łącznie osiem karabinów maszynowych w ścianach oraz jeden przeciwlotniczy.
Pociąg pancerny nr 11 Danuta Zbliżenie wypalonego wagonu, ze złuszczoną farbą. Widoczne są na tym ujęciu tylne drzwiczki wieży artyleryjskiej. Na burcie zachował się jeszcze emblemat z orłem, chętnie zabierany przez Niemców.
Pociąg pancerny nr 11 Zbliżenie lokomotywy Ti3-12 od tyłu. Górna część drzwi jest otwarta i zacieniona, przez co wydaje się niewidoczna. Symbol błyskawicy na osłonie zbieralnika pary był stosowany na lokomotywach 1 Dywizjonu Pociągów Pancernych z Legionowa i miał ostrzegać przed siecią trakcyjną w Warszawskim Węźle Kolejowym.
Pociąg pancerny nr 11 Danuta Zbliżenie na budkę maszynisty. Co ciekawe, w porównaniu ze zdjęciem powyżej nie ma śladów spalonej farby i jest tylko jedna przestrzelina w pancernej okiennicy – być może zdobyty już pociąg posłużył za cel do dalszych strzelań na zdjęciu powyżej?
Pociąg pancerny nr 11 Bliższe ujęcie spalonego wagonu czołowego z żołnierzami niemieckimi. Dobrze widoczny drugi karabin maszynowy 7,92 mm wz. 08 (Maxim) w jarzmie bębnowym. Widoczna drezyna o napędzie rowerowym mogła być przewożona na platformie.
Pociąg pancerny nr 11 Tender i wciąż dymiący wagon czołowy.
Pociąg pancerny nr 11 Widok lokomotywy i wagonu artyleryjskiego z perspektywy. Lokomotywa ma tu już dalsze złuszczenia farby.
Pociąg pancerny nr 11 Wcześniejsze zdjęcie lokomotywy Ti3-12 i płonącego wagonu.
Pociąg pancerny nr 11 Pamiątkowa fotka w scenerii jak wyżej, z wagonem szturmowym...
Pociąg pancerny nr 11 Dobrze widoczne detale wagonu szturmowego, jak antena na dachu, drzwi w ścianie szczytowej i odsuwane okno (nietpowe dla polskich wagonów pancernych), a także kształt osłon podwozia.
Pociąg pancerny nr 11 Zdjęcie dalej w kierunku tyłu składu.
Pociąg pancerny nr 11 Widok na wagon szturmowy i tylny wagon artyleryjski. Zwracają uwagę charakterystyczne lufy karabinów maszynowych Maxim wz. 08, z odrzutnikami i tłumikami płomienia. Warto zauważyć, że kolor ciemnobrązowy na zdjęciach tego pociągu szczególnie silnie kontrastuje, w odróżnieniu od zdjęć większości innych polskich pociągów (czyżby różnice w farbie?). Zdjęcie ujawnia też technikę natryskiwania farby: obwódka, a potem wypełnienie.
Pociąg pancerny nr 11 Widok dalej na wagon szturmowy (z otwartymi okiennicami) i tylny wagon artyleryjski.
Pociąg pancerny nr 11 Widok dalej na wagon szturmowy i tylny wagon artyleryjski. Dobrze widoczna armata 75 mm wz. 02/26 w wyższej wieży i haubica 100 mm wz. 14/19 w niższej. Kierunek obrotu wież wskazuje na stronę, od której atakowali Niemcy podczas ostatniej walki pociągu... Na platformie ręczna pompa.
Pociąg pancerny nr 11 Widok od tyłu na tylny wagon artyleryjski. Platforma z tej strony pociągu jest zwyczajna, serii Pdks, dostarczona przez PKP podczas mobilizacji, zapewne w kolorze brunatnym. Czołowa platforma, której brak jest dobrych zdjęć, była zmodyfikowana przez dodanie specjalnych skrzyń na sprzęt.
Pociąg pancerny nr 11 ...pociąg cieszył się dużym zainteresowaniem „turystów” – był znacznie potężniejszą jednostką od improwizowanych pociągów pancernych znajdujących się wówczas na uzbrojeniu armii niemieckiej, a polskie wagony typu II, zbudowane w Zakładach Cegielskiego, były jedynymi z największych spotykanych w pociągach z całego okresu wojny...
Pociąg pancerny nr 11 Jak widać, Niemcy też posiadali kawalerię...
Pociąg pancerny nr 11 Karabin maszynowy został tu wymontowany z narożnego stanowiska.

Pociąg pancerny nr 11 Widok z tej samej strony, lecz pociąg został przeholowany na niezidentyfikowaną stację.
Pociąg pancerny nr 11 Widok od czoła w tym samym miejscu. Orzeł z wagonu artyleryjskiego trafił już do „kolekcjonerów pamiątek” – podobnie na wyższym zdjęciu.

Pociąg pancerny nr 11 Częściowo zasłonięte, jedno z nielicznych ujęć pokazujących pociąg z drugiej strony, na miejscu zdobycia.

Zdjęcie lotnicze – poszukujemy większej wersji.
Pociągi 1.dywizjonu: nry 11, 12, 13, 14, 15Galeria drezyn pociągu nr 11 na osobnej stronie

Z powrotem do strony pociągu nr 11 ("Danuta")


Mile widziane komentarze, poprawki, uzupełnienia, a zwłaszcza zdjęcia dobrej jakości - piszcie!


[ Strona główna PIBWL ] [ Polska broń pancerna / pociągi pancerne ] [ Artyleria ] [ Steel Panthers ] [ Linki ] English version

Wszystkie zdjęcia i rysunki pozostają własnością ich właścicieli, publikowane są jedynie w celach edukacyjnych.
Prawa do tekstu i układu strony zastrzeżone - © Michał Derela.